• slider image
  • slider image
:::

公告 護理師 - 健康中心 | 2010-03-30 | 人氣:275
一、接種疫苗:流感疫苗
二、接種時間:99.4.2下午1點30分
三、接種地點:太平國小、龍眼分校健康中心
四、接種對象:太平國小、龍眼分校五-六年級學生、教職人員
五、檢查醫師:王晟懿醫師
六、接種人員:嚴敏慈、葉麗郁(梅山衛生所護士)
:::

多元展能

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

太平粉絲團